Došel je došel Sveti Martin…

“Dok Martin dojde v pol noč na vrata, mošt bu čist kak nebe bez oblaka… Krstil bu mošteka, ime mu Vinček dal, mnogi bu pajdaš radi njega v klancu ili v grabi zaspal“. Himnom „Došel je došel Sveti Martin“ i ovim stihovima već nekoliko stoljeća svake godine 11. studenog, na dan ukopa zaštitnika vinara i […]